top of page

MINA TJÄNSTER

INDIVIDUALTERAPI

Lider du av oro eller ångest? Går du med tryck över bröstet, ont i huvudet, spänningar i kroppen? Känner du dig nedstämd och orkeslös? Har du svårt att lita på andra? Känner du dig fast och önskar komma vidare?

I en terapi ser vi dina symtom och svårigheter som ett uttryck för något som inte blivit förstått på egen hand som vi tillsammans kan se klarare. Genom att bygga upp en trygg, nära och tillitsfull relation kan du få plats att adressera och möta de inre konflikterna som skapar just dina problem. Vi strävar efter att förstå det meningsbärande i just dina symtom. På så sätt kan otillfredsställda behov förstås och tillgodoses och inre konflikter lösas upp.

Utöver att dina symtom minskar brukar terapi leda till att du får en större förståelse för dig själv, ökad självkänsla och en djupare kontakt med andra.

Tjänster: Tjänster
bottom of page